HỒNG Y TAGLE CỦA PHI RỬA CHÂN CHO NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TRONG THÁNH LỄ TIỆC LY

HỒNG Y TAGLE CỦA PHI RỬA CHÂN CHO NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TRONG THÁNH LỄ TIỆC LY

Tin Phi Luật Tân (VR): Theo nguồn tin từ Tòa Giám Mục Manila thì Hồng Y Luis Tagle, rửa chân cho một số người nhiện ma túy và cảnh sát viên trong Thánh Lễ Tiệc Ly được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa Manila vào chiều thứ Năm Tuần Thánh 13 tháng 4. Theo tin tức sơ khởi thì trong số 12 người giáo dân được chọn để rửa chân gồm có vài người nghiện ma túy, vài người thân nhân của những người đã chết dưới tay chính phủ vì ma túy, và một vài nhân viên cảnh sát đã liều thân trong việc chống kỹ nghệ buôn bán ma túy.

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tin Tức HỒNG Y TAGLE CỦA PHI RỬA CHÂN CHO NHỮNG NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TRONG THÁNH LỄ TIỆC LY