CÁC TÔN GIÁO HỢP TÁC ĐỂ CHẤM DỨT TỆ NẠN NÔ LỆ TẠI NAM DƯƠNG

CÁC TÔN GIÁO HỢP TÁC ĐỂ CHẤM DỨT TỆ NẠN NÔ LỆ TẠI NAM DƯƠNG

Tin Nam Dương (VR): Các đoàn thể đạo Hồi Giáo, Công Giáo và Tin Lành trong nước Nam Dương đã hứa hẹn sẽ cộng tác trong tình đoàn kết để chấm dứt tệ nạn nô lệ và buôn người trong nước, nhất là trong các địa phương sông nước và các khu đánh cá. Mới đây, họ đã ký một thông cáo chung tại Văn Phòng Phó Tổng Thống, cho rằng "nỗ lực của chúng tôi nhằm cộng tác chặt chẽ với chính phủ để chấm dứt tệ nạn buôn người và nô lệ". Được biết tình trạng buôn người, vi phạm nhân quyền đang lan tỏa trong các khu sông nước và kỹ nghệ chài lưới.

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tin Tức CÁC TÔN GIÁO HỢP TÁC ĐỂ CHẤM DỨT TỆ NẠN NÔ LỆ TẠI NAM DƯƠNG