CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI ĐÓNG GÓP GIÚP GIÁO DỤC CHO 5 NGÀN TRẺ EM NGHÈO PHI LUẬT TÂN

CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI ĐÓNG GÓP GIÚP GIÁO DỤC CHO 5 NGÀN TRẺ EM NGHÈO PHI LUẬT TÂN

Tin Phi Luật Tân (UCAN): Một linh mục trong thủ phủ Manila của Phi Luật Tân khuyên người Công Giáo chẳng những giúp đỡ người khó nghèo trong Mùa Chay, mà còn phải mua sắm nữa, vì "mua sắm là một hình thức bố thí mới". Cha Anton Pascal cũng còn khuyến khích dân chúng cho đi những vật dụng hoặc y phục không còn dùng nữa, để bán và gây quỹ giáo dục để giúp đỡ các học sinh nghèo trong nước. Hiện nay, cơ quan từ thiện Công Giáo đã dùng số ngân khoản thu nhập được để giúp 5 ngàn học sinh nghèo.

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tin Tức CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI ĐÓNG GÓP GIÚP GIÁO DỤC CHO 5 NGÀN TRẺ EM NGHÈO PHI LUẬT TÂN