CHUYẾN VIẾNG THĂM AI CẬP CỦA ĐỨC THÁNH CHA CÓ THỂ CÓ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠI KẾT TỐT ĐẸP

CHUYẾN VIẾNG THĂM AI CẬP CỦA ĐỨC THÁNH CHA CÓ THỂ CÓ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠI KẾT TỐT ĐẸP

Tin Anh quốc (VR): Theo quan điểm của một cựu sinh viên của Đại Học al-Azhar của Ai Cập, thì chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô "là một nỗ lực vĩ đại, có sức đánh động các lãnh tụ Hồi Giáo trong nước". Ông Ibrahim Mogra, một cựu sinh viên của Đại Học al-Azhar, hiện nay là Đồng Chủ Tịch của Diễn Đàn các Kitô Giáo và Hồi Giáo Anh Quốc. Gốc người Ấn Độ, nhưng được sinh ra tại Malawi, hiện nay đang làm việc tại Leicester là một nhà tiền phong trong việc đào sâu các liên lạc liên tôn giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo. Sheik Ibrahim Mogra cho rằng chuyến thăm viếng Ai Cập của ĐTCha lần này để gặp các lãnh tụ Hồi Giáo al-Azhar và vị Giáo Chủ của cộng đồng Coptic Ai Cập là Đức Thượng Phụ Tawadros II là một cơ hội bằng vàng để bắt nhịp cầu đại kết hết sức nhiêu khê giữa Công Giáo và Hồi Giáo. Đại Học al-Azhar là một đại học lâu đời hạng nhất trên thế giới, có rất nhiều ảnh hưởng với người Hồi Giáo trên khắp thế giới.

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

  • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Tin Tức CHUYẾN VIẾNG THĂM AI CẬP CỦA ĐỨC THÁNH CHA CÓ THỂ CÓ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠI KẾT TỐT ĐẸP