Tình Ngài Gọi Con 8 - Linh Ảnh Của Tình Yêu

TNGC8 - Linh Anh Cua Tinh Yeu Front 1

      1.   Linh Ảnh Của Tình Yêu

2.   Ôi Mẹ Hằng Cứu Giúp

3.   Lời Dẫn 1 – Con Mừng Kính Mẹ

4.   Kính Mừng

5.   Mẹ Hằng Cứu Giúp

6.   Kìa Bà Nào

7.   Lời Dẫn 2 – Ánh Mắt Mẹ Hiền

8.   Cung Chiêm Ảnh Mẹ

9.   Mẹ Hằng Cứu Giúp

10. Ánh Mắt Mẹ Hiền

11. Lời Dẫn 3 – Mẹ Chúa Cứu Thế

12. Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp

13. Mẹ Đầy Ơn Phúc

14. Nhìn Lên Ảnh Mẹ

15. Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thánh Tâm Chúa - Ca Sĩ Mai Thiên Vân

Front

 

 1. Kinh Hòa Bình
 2. Thánh Tâm Chúa Giêsu 
 3. Tôi Không Còn Cô Đơn 
 4. Con Chỉ Là Tạo Vật 
 5. Chút Lòng Son 
 6. Bờ Đá Xanh Tạ Tôi 
 7. Cầu Cho Cha Mẹ 2 
 8. Nếu Chúa Là 
 9. Chúa Đã Thấy 
 10. Phút Linh Thiêng 

* Bạn có thể tìm mua tại Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Cung Chúc Trinh Vương - Ca Sĩ Mai Thiên Vân

thienvan

 

 1. Cung Chúc Trinh Vương 
 2. Mẹ Là Bóng Mát 
 3. Vòng Hoa Dâng Mẹ 
 4. Trinh Vương Maria 
 5. Mùa Hoa Về Rồi 
 6. Bông Hồng Dâng Mẹ 
 7. Mẹ Dẫn Dắt Con 
 8. Ớ Trăng 
 9. Khúc Hát Dâng Hoa 
 10. Con Xin Dâng Mẹ

* Bạn có thể tìm mua tại Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Hương Lòng Dâng Mẹ - Ca Sĩ Mai Thiên Vân

thienvan1

 

 1. Đền Tạ Trái Tim Mẹ
 2. Hương Lòng Dâng Mẹ
 3. Kìa Bà Nào
 4. Lời Mẹ Nhắn Nhủ
 5. Mẹ Nhận Loại
 6. Mẹ Truyền Tin
 7. Mẹ Về Trời
 8. Mẹ Vô Nhiễm
 9. Ngài là Bến Đời
 10. Tấu Lạy Bà
 11. Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng
 12. Xin Mẹ Thương

* Bạn có thể tìm mua tại Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc

 • Tel. (562) 988-7997

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Radio CD Thánh Ca